P E R S O N A L

JANNICE ERIKSSON

Salongens VD. Jannice är utbildad inom alla behandlingar som erbjuds på salongen. 

LINN LARSSON

Vår frisör Linn, behörig frisör med gesällbrev och många års erfarenhet inom yrket.