B O T U L I N U M T O X I N  (botox)


B O T U L I N U M T O X I N (B O T O X)

Botulinumtoxin, botox, är ett nervgift som injiceras under huden och försvagar nervens påverkan på muskeln. Detta resulterar i att veck och rynkor minskar. Ansiktsmimiken i områden minskar vilket leder till att huden slätas ut. För att effekten ska hålla behöver botox fyllas på med några månaders mellanrum. 

Vanliga behandlingsområden är: pannan, glabella (argrynkan), kråksparkar och rökrynkorna på överläppen. Resultatet av en botox behandling kan ses först efter ca 14 dagar, då har materialet lagt sig och uppvisar det slutgiltiga resultatet. 

Hållbarheten varierar från person till person. Påfyllning eller touch up rekommenderas efter 14-30 dagar för full effekt av botox.

Alla injektionsbehandlingar utförs av salongens legitimerade sjuksköterskor.


Priser på alla behandlingar finner ni på vår BokaDirektU N D V I K   B O T O X   O M   D U...

- Är gravid eller ammar
- Har en känd muskelsjukdom, t.ex ALS
- Är sjuk eller känner dig sjukT V Å   T Y P E R  A V   B O T U L I N U M  T O X I N     

På salongen hittar ni två olika märken av Botulinum toxin: 

Dysport och Botox Allergan

Det är två olika märken men ingen större skillnad på produkten i sig. Båda är ett muskelavslappnande ämne som förlamar muskeln där den injiceras och minskar därmed uppkomsten av rynkor.V I K T I G T   A T T   T Ä N K A   P Å  E F T E R

- Rör ej det behandlade området

- Undvik att simma, basta eller träna första dygnet. 

- Undvik att massera, peela eller sminka det behandlade området.K O N S U L T A T I O N 

Konsultation sker minst 2 dygn innan behandling. Konsultationen kan ske på plats och på distans. 


B O T O X T V Å O M R Å D E N

Välj 1 av följande område

panna, glabella (argrynkan), kråksparkar, lipflip, rökrynkor överläpp. 


B O T O X   T V Å   O M R Å D E N 

Välj 2 av följande område: 

panna, glabella (argrynkan), kråksparkar, lipflip, rökrynkor överläpp. 


B O T O X   T R E   O M R Å D E N

Välj 3 av följande område

panna, glabella (argrynkan), kråksparkar, lipflip, rökrynkor överläpp. 


T O U C H   U P   / Å T E R B E S Ö K  

(14-21 dagar)

Återbesök för botox. Sker alltid mellan 14-21 dagar efter första botox behandlingen.


L I P F L I P 

En behandling som gör att munnen ser gladare ut. Injektionen i överläppen, den muskel som drar ner överläppen. Injektionen bidrar till att läppen slappnar. Detta är ingen läppförstoring utan används med syfte att framhäva överläppen och kan ge illusion av fyllighet. 


G U M M Y S M I L E

Botox avancerad

När du vid leende visar mycket tandkött kan du testa denna behandling. Detta uppstår för att du har en överaktiv muskel i överläppen. Här injiceras små mängder av botox i den överaktiva muskeln. Detta gör att området ovanför överläppen kommer längre ner och täcker tandköttet


B U N N Y   L I N E S 

Botox avancerad

Bunny lines syftar till de vertikala vecken över näsryggen. När vi skrattar eller rynkar på näsan så bildas vertikala rynkor på den övre näsryggen. Här går man in och injicerar botox för att få musklerna att slappna av och ge ett slätare resultat.  


Ö G O N B R Y N S L Y F T 

Genom att injicera botox i muskeln kring ögonen så skapas ett lyft till ögonbrynet. Muskeln slappnar av och brynen lyfts automatiskt uppåt. Detta piggar upp hela ansiktet. Man ser piggare och fräschare ut. Denna behandling kombineras i fördel med behandling av kråksparkar och argrynkan för ett jämnare slutresultat. E F T E R V Å R D