E F T E R V Å R D


A T T   T Ä N K A  P Å 

Allt som är värt att tänka på efter en utförd behandling hos mig hittar ni här under. Jag får dagligen frågan vad man ska tänka på efter den behandling som utförts. Jag har fått in eftervårdskort som jag kommer skicka mer er hem efter era behandling. Där står all information kring eftervård.