R U S S I A N  L I P S


Det senaste inom fillers världen är de omtalade Russian Lips! Med denna metod får du fantastiska läppar med mycket volym och en välformad och skarp läpp kontur. Russian Lips gör att läppen vinklas uppåt & neråt istället för utåt. Ger en fin och skarp kontur av överläppen och även mer volym med hjälp av mindre produkt. Passar perfekt för dig som har naturligt smal läpp och eftersöker mer volym. 

Alla injektionsbehandlingar utförs av salongens legitimerade sjuksköterska.

I samband med behandlingen kan du uppleva mycket svullnad i läpparna, varar ca 1o dagar efter behandlingen. Därefter avtal ca 30% av svullnaden och den fulla effekten av behandlingen blir synbar. Påfyllning rekommenderas efter 3 månader för att uppnå optimal effekt. Du kan även uppleva vissa blånader runt det behandlade området, så ha det i beräkning inför besöket.