V O L Y M F R A N S A R


V O L Y M F R A N S A R

Volymfransar är den populäraste behandlingen inom fransvärlden. Ett knippe innefattar 2-6 st syntetfransar och dessa skapar en fin volym. Mängden fransar i varje knippe anpassas efter den naturliga.. Ju kortare frans - ju tunnare knippe används (2D). Knippena som används under behandlingen skapas för hand under behandlingen. Därför är det en tidskrävande behandling som tar längre tid samt kostar mer. De handgjorda knippena bidrar till en hållbarare, skonsammare och framförallt fluffigare fransförlängning. 

Volymen anpassas efter önskemål och varje behandling innefattar en konsultation där målbilden av behandlingen diskuteras. H Å L L B A R H E T E N 

Hållbarheten på förlängningen brukar vara upp till 4 veckor. Därefter kommer ett återbesök att bokas in. Här fyller vi på de luckor som har blivit under månaden och ser till att du får nya och fräscha fransar igen. Syntetfransen kommer att successivt ramla av. Det är helt naturligt och något som sker i takt med att vi byter ut våra egna naturliga fransar vilket sker en gång i månaden.

När det kommer till volymfransar arbetar vi med fler fransar. De väger lika mycket men vi kan fästa flera fransar per öga. Det resulterar i att hållbarheten oftast anses vara bättre på ett volymset. Om ett knippe ramlar av så täcker ett annat hålet, vilket är det som uppskattas med volymfransar.


Priser på alla behandlingar finner ni på vår BokaDirekt


E F T E R V Å R D