P R O S T R O L A N E


Kommer snart!


P R O S T R O L A N E   I N N E R   B är en fettlösande produkt som verkar för att reducera fett och för att strama åt huden. Gelen som injiceras innehåller verksamma peptider som är effektiva på alla fettlager, både på kropp-och ansikte men även på celluliter. Behandling medför inga större obehag och inte heller bedövning behövs. Jämfört med andra fettreducerande produkter som injiceras orsakar inte denna produkt inga reaktioner som ömhet, blåmärken eller domningar i det behandlade området.. 


I N N E H Å L L E R   F Y R A  U N I K A komponenter med fett förbrännande effekt som stimulerar lipolys och reduceringen av lipogenes. Produkten innehåller även en mindre del av hyaluronsyra som förbättrar hudens elasticitet. Framförallt är syftet att minska fettackumleringar och resultatet är varaktigt fram tills man går upp i vikt igen. Förebyggs med sund kost och träning. OBS det här är ingen bantningsmetod utan fungerar som en punktbehandling på utvalda områden som i vanliga fall är svåra att nå resultat på med träning och hälsosam kost. Det är ett grymt komplement och alternativ till fettsugning. Områden som är speciellt effektiva att behandla är t.ex...

Alla injektionsbehandlingar utförs av salongens legitimerade sjuksköterska.V a n l i g a s t e    b e h a n d l i n g s   o m r å d e n a

Dubbelhaka, käkdel, mage, lovehandels, rumpa, baksida lår, hängande kinder (hamsterpåsar), bh-linje, 


A n t a l e t   b e h a n d l i n g a r  varierar från person till person. Det varierar även beroende på området. Fettförbränningen pågår i ca 14 dagar efter att behandlingen utförts. Därefter kan det behövas ytterligare en behandling för att bättre på resultatet. Totalt kan det behövas mellan 2-4 behandlingar för att uppnå det önskade resultatet.  

Ansiktet: 2 behandlingar 

Kropp: 3-4 behandlingar