P R O S T R O L A N E


P R O S T R O L A N E   I N N E R   B är en fettlösande produkt som verkar för att reducera fett och för att strama åt huden. Gelen som injiceras innehåller verksamma peptider som är otroligt effektiva på alla fettlager, både på kropp-och ansikte men även på celluliter. Denna behandling medför inga större obehag och inte heller bedövning behövs. I jämförelse med andra fettreducerande produkter som injiceras in, orsakar inte denna produkt inga reaktioner som ömhet, blåmärken eller domningar i områdena som behandlas. 


I N N E H Å L L E R   F Y R A  U N I K A komponenter med fett förbrännande effekter som stimulerar lipolys och reduceringen av lipogenes. Produkten innehåller även en mindre del av hyaluronsyra och förbättrar hudens elasticitet. Framförallt är syftet att minska fettackumleringar och resultatet är varaktigt fram tills man går upp i vikt igen. Detta förebyggs med sund kost och träning. OBS Detta är ingen bantningsmetod utan fungerar som en punktbehandling på utvalda områden som i vanliga fall är svåra att nå resultat på med träning och hälsosam kost. Detta är ett grymt komplement och alternativ till fettsugning. Områden som är speciellt effektiva att behandla är t.ex...

Alla injektionsbehandlingar utförs av vår legitimerade sjuksköterska Fanny.V a n l i g a s t e    b e h a n d l i n g s   o m r å d e n a

Dubbelhaka, käkdel, mage, lovehandels, rumpa, baksida lår, hängande kinder (hamsterpåsar), bh-linje, 


A n t a l e t   b e h a n d l i n g a r  varierar från person till person. Det varierar även beroende på området. Fettförbränningen pågår i ca 14 dagar efter att behandlingen utförts. Därefter kan det behövas ytterligare en behandling för att bättre på resultatet. Totalt kan det behövas mellan 2-4 behandlingar för att uppnå det önskade resultatet.  

Ansiktet: 2 behandlingar 

Kropp: 3-4 behandlingar